Letní sídlo posledního korunovaného českého krále

Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Podle tehdejší zdobné módy v italsko-čínském slohu ho vybavila vším přepychem jako malé Versailles. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského. Na jeho výzdobě se velkou měrou podílel jeden z nejlepších českých malířů a dekoratérů 19. století Josef Navrátil.

Více o zámku


Akce

XXV. ročník Keramických trhů na zámku v Ploskovicích

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Ploskovice

29. 6. 2024

9.00 – 15.00

Krasavci

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Ploskovice

11. 7. 2024

20.00 – 22.00

Pohádka O čarodějnici Xsíxsáře zámku Ploskovice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro děti

Ploskovice

20. 7. 2024 – 21. 7. 2024

9.30 , 10.45 , 14.00 , 15.15

Hradozámecká noc na zámku Ploskovice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

zámek Ploskovice

24. 8. 2024

18.00 – 22.00


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: