Po roce 1918

V listopadu 1918 byl zámek okupován tzv. Bürgerwehrem z Litoměřic při pokusu odtrhnout pohraničí od nově zrozené ČSR. Objekt byl tehdy značně zpustošen. Ploskovické panství propadlo konfiskaci a přeměněno na státní statek. Zámek byl posléze upraven jako letní sídlo ministra zahraničních věcí. V roce 1919 byla ve východním pavilonu zřízena česká škola, protože na Ploskovicku se udržela silná česká menšina. Po mnichovských událostech v říjnu 1938 bylo pohraniční území republiky a s ním i Ploskovice obsazeno německými vojsky a zde byla zřízena pro celé tzv. Sudety nacionálně politická škola. V tomto období se uskutečnily některé změny uvnitř zámku a především na obou pavilonech, které dostaly kamenná vnější schodiště, nevhodně kontrastující s ostatní štukovou architekturou, i nové vysoké střechy s mansardovými okny.  Vyhlídkový pavilónek severní zahrady byl upraven na vrátnici.

Vyhlídkobý pavilón

V roce 1945 se Ploskovice opět vrátily do majetku státu. Všech zámeckých objektů užíval zprvu státní statek, pouze východní pavilon sloužil opět škole. Roku 1952 převzaly zámek se zahradou a parkem do své správy orgány státní památkové péče a postupně se začalo s úpravami celého areálu, které vyvrcholili začátkem 60. let, kdy byl objekt zpřístupněn veřejnosti.