Vánoční koncert pěveckého sboru Cantica Bohemica

Kulturní akce

V pátek 21. 12. 2018 od 18.00 se v hlavním sále Ploskovického zámku koná vánoční koncert pěveckého sboru Cantica Bohemica pod vedením p. profesora Frühaufa. 

Společně s obcí Ploskovice Vás zveme do vánoční atmosféry interiéru zámku k poslechu vánočních písní známého pěveckého souboru.