Vánoční koncert pěveckého sboru Cantica Bohemica

Koncert

V pátek 22. 12. 2017 od 18.00 se v sále Ploskovického zámku koná vánoční koncert pěveckého sboru Cantica Bohemica pod vedením p. profesora Frühaufa. 

Společně s obcí Ploskovice Vás zveme do vánoční atmosféry interiéru zámku k poslechu vánočních písní známého pěveckého souboru.