Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století. Základní kameny společnosti

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

159

ISBN:

978-80-85034-68-4

catalog Tištěná verze

115 Kč

skladem

Koupit

115 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Práce se zaměřuje na genezi kulturního domu jako konkrétního architektonického typu. Zmiňuje vývoj od národních domů a divadel k moderním polyfunkčním kulturním stavbám. Uvádí i dobovou domácí reflexi projektů kulturních staveb v rámci Československa (Masarykův kulturní dům v Mělníku) i příklady z ostatních evropských zemí (Slovensko, Polsko, Sovětský svaz, Velká Británie). Následuje oddíl zaměřený na vývoj kulturních staveb na Ostravsku, včetně odkazů na nerealizované návrhy kulturních domů z období těsně před a těsně po 2. světové válce. Poté se výklad zaměřuje na projekty a realizace kulturních domů v malých obcích a pro důlní podniky na Ostravsku, v nichž se odrazily ideje funkcionalismu i nastupujícího socialistického realismu a bruselského stylu. Důležitý blok tvoří kapitoly pojednávající o kulturních domech nových satelitních měst a sídlišť Ostravska, které byly realizovány především ve 2. polovině 50. let. Vně a dispozičně se jedná o příklady moderního klasicismu, v interiérech se ohlašuje pozdní modernismus v podobě bruselského stylu nebo jistého minimalismu forem. Nejvýznamnější památkou tohoto typu je Dům kultury pracujících Ostravy (nyní Dům kultury města Ostravy) z let 1954 –1961 od architekta Jaroslava Fragnera. Dalšími prezentovanými kulturními domy jsou Kulturní dům Poklad v Ostravě-Porubě, Kulturní dům Akord v Ostravě-Zábřehu, Kulturní dům Petra Bezruče v Havířově, Kulturní dům města Karviné, Kulturní dům v Hlučíně nebo Těšínské divadlo v Českém Těšíně. Závěr knihy je věnován konkrétním příkladům architektonické kultury včetně památkové ochrany kulturních domů. Zmíněn je vztah památkově chráněného objektu a nové architektonické vrstvy ve formě dominance nového nebo v důrazu na rovnocenný dialog mezi novou architekturou a památkou.

Obsah:

ÚVOD: KULTURNÍ DOMY MEZI ČASY A IDEOLOGIEMI

OBRAZ KULTURNÍCH DOMŮ A GENEZE ARCHITEKTONICKÉHO TYPU

 • Kulturní domy a jejich vnímání v minulosti a přítomnosti
 • Exkurz: Kulturní domy v Ostrově a Jáchymově
 • Geneze architektonického typu I. Typizace jako program
 • Exkurz: Kulturní domy ve Varšavě
 • Geneze architektonického typu II. Optikou meziválečné avantgardy
 • Exkurz: Masarykův kulturní dům v Mělníku

MORAVSKÁ OSTRAVA A ZDEJŠÍ KULTURNÍ STAVBY KONCE 19. A 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

 • Od polyfukčních domů ke specializovaným budovám: Národní domy a divadla
 • Za demokratickou kulturu republiky: Moderní divadlo a dům umění
 • Ostravský dům osvěty: Funkcionalistický sen v míru i za války 
 • Kulturní stavby za 2. světové války: Adaptace Národního domu a soutěže na kulturní a společenské domy
 • Funkcionalistické projekty kulturních staveb po osvobození 1945–1949

OSVĚTOVÉ A KULTURNÍ DOMY MEZI FUNKCIONALISMEM, SOCIALISTICKÝM REALISMEM A BRUSELSKÝM STYLEM

 •  Exkurz: Kulturní domy v Mnichu a v Rovňanech mezi funkcionalismem a socialistickým realismem
 • Hornické osvětové domy Jiřího Krohy na Ostravsku: Neuskutečněný triumf socialistického realismu  Hornický závodní klub Generál Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích
 • Hornické kulturní domy a "brusel" na periferii


KULTURNÍ DOMY SÍDLIŠŤ A NOVÝCH I STARÝCH MĚST OSTRAVSKA V 50. A 60. LETECH 20. STOLETÍ

 • Kulturní dům sídliště Ostrava-Stalingrad-Bělský les a tvorba Jiřího Krohy
 • Dům kultury pracujících Ostravy a tvorba Jaroslava Fragnera
 • Kulturní dům Nové Ostravy (Poruby): Klasicistní intermezzo mezi socialistickým realismem a bruselským stylem
 • Kulturní stavby v Havířově: Od kina Radost ke Kulturnímu domu Petra Bezruče
 • Kulturní dům v Nové Karviné
 • Kulturní dům v Českém Těšíně: Od ideje kulturního domu k těšínskému divadlu

ZÁVĚR: KULTURNÍ DOMY A JEJICH ARCHITEKTURA V SOUČASNOSTI

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat