Staletá Praha 2/2010

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

150

catalog Tištěná verze

120 Kč

Nedostupné

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE


† P. Matthäus Hösler, OCarm., P. Gorazd Cetkovský, OCarm.,  Helena Čižinská, Josef Hájek: Dějiny karmelitánů v Praze.

Dosud nejobsáhlejší historické a umělecko-historické zhodnocení působení řádu obutých karmelitánů v Praze, podnícené nedokončeným strojopisem zesnulého řádového archiváře a historika, provinciála hornoněmecké provincie P. Matthäa Höslera, a dokončené týmem pražských autorů
 

Alexandra Křížová, Kateřina Hubrtová: Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 1. – Ořechovka.

Architektonické a historické zhodnocení vzniku a vývoje jedné pražské vilové čtvrti z doby 1. republiky, doplněné umělecko-historickou analýzou jedné z nejoriginálnějších vilových realizací – vlastní vily architekta J. Vondráka. První část cyklu věnovaného moderní architektuře v Praze
 

SDĚLENÍ


Zdeněk Dragoun, Michal Tryml, Jan Mjartan: Restaurování torz středověkých podlah z Dolních Chaber a Břevnovského kláštera
 

Eva Skarolková: Restaurování gotických nástěnných maleb a odkryv nových nálezů v kostele sv. Apolináře v Praze na Novém Městě
 

Eva Skarolková: Nástěnné kresby v suterénu Schwarzenberského paláce v Praze na Hradčanech

Zpráva a zhodnocení restaurování nástěnných renesančních rudkových kreseb v suterénu paláce, objevených během celkové adaptace objektu
 

Josef Hájek, Jiří Mašek, Jan Měšťan, Josef Novotný, Jiří Říha, Tomáš Skořepa: Restaurování v Hudebním divadle Karlín.

Významné pražské hudební divadlo prošlo po velké srpnové povodni r. 2002 celkovou rekonstrukcí, spojenou s restaurováním v divadelním sále
 

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       


Zprávy památkové péče — výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                     — tematický rejstřík

AKTUALITY       


Jan Baláček, Jakub Outrata, Josef Hájek: Nově prohlášené nemovité kulturní památky v letech 2009–2010
 

Jesicca Wehdornová: Profánně využívané církevní stavby. Stavební fond v Rakousku
(Recenze; Martin Hořák)
 

Helga Turková: Vzpomínka na Ing. arch. Josefa Hyzlera
 

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606      


Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (2)
Kaple Božího těla na Karlově náměstí.