Sleva

Staletá Praha 1/2018

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

172

catalog Tištěná verze

120 Kč80 Kč

poslední výtisky

Koupit

80 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie                                                                                                                                                                                                  

 • Martin Musílek / „Unser stat rathaus“. Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie. Revize dosavadní datace nejstarších znakových galerií umístěných na Staroměstské radnici, nová identifikace některých majitelů erbů na základě důsledného interdisciplinárního výzkumu a od dosavadních názorů zcela odlišný výklad obsahu a funkce dochovaných heraldických souborů.
 • Adéla Klinerová / Výzdoba chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Snaha o slohovou jednotu v rámci čtyřiceti let vývoje církevního umění. Příběh výzdoby karlínského chrámu osvětluje na základě detailního archivního, uměnovědného a ikonografického rozboru otázky chronologie, autorství a ideové koncepce.
 • Petr Šámal / Firma Rákosník v Karlíně jako továrna na architektonickou výzdobu. Fungování, tvorba a význam sochařsko-štukatérského závodu od éry secese a historismů do první poloviny 20. Století. Průzkum činnosti sochařsko-štukatérské firmy Rákosník v Karlíně, podpořený nálezem ojedinělého pramenného materiálu, přináší nejen podrobný pohled na mimořádně rozsáhlou tvorbu a dlouhou historii konkrétního dekoratérského závodu, ale zároveň přispívá k pochopení pracovních procesů dílen tohoto typu i jejich významu v dobové architektuře a výtvarné kultuře.

Materiálie                                                                                                                                                                                       

 • Eva Sojková, Jiří Velebil, Zdenka Poliačiková, Milena Andrade Dneboská, Petr Šiřina, Lucia Bendíková  / Historie a současnost parků v Karlíně. Rozsáhlý multioborový výzkum přináší interpretace památkových hodnot PZ Karlín, které determinují zásady ochrany a obnovy parkových úprav významných veřejných prostranství. Kompoziční rozbor současného stavu těchto úprav je doplněn dendrologikým hodnocením.

Sdělení                                                                                                                                                                                             

 • Ladislav Bartoš / Obnova věže Staroměstské radnice v Praze. Zpráva z operativního průzkumu a dokumentace části věžních fasád

Bibliografie                                                                                                                                                                                            

 • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
 • Autorský rejstřík (G–N)

Aktuality                                                                                                                                                                                               

 • Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017
 • Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017
 • Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu 
 • Rotunda sv. Václava na Malé Straně získala ocenění Europa Nostra