Svatební obřady

Zámek Ploskovice je oblíbeným místem pro konání svateb. 

Termíny svatebních obřadů v roce 2020

zatím nejsou matrikou v Litoměřicích vypsány.

 

  • Svatby se konají v reprezentačním sále ploskovického zámku.
  • Informace týkající se svatebních obřadů na Státním zámku Ploskovice podává Matrika Městského úřadu v Litoměřicích, kontakt: 416 916 113, 416 916 532.
  • Zájemci mají možnost nahlédnout do reprezentačního sálu po předběžné telefonické domluvě se správou zámku, telefon 416 749 092. 
  • Mimořádné termíny konání svatebních obřadů Správa státního zámku z provozních důvodů objektu nepovoluje.