Židovské památky Moravy a Slezska / Jewish Monuments of Moravia and Silesia

Podrobné informace

Rok vydání:

2001

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

220

ISBN:

80-86517-08-X

200 Kč

Rozebráno

Katalogový přehled dochovaných židovských památek Moravy a Slezska se stručným historickým vývojem židovského osídlení na tomto území, rejstříkem obcí i významnými židovskými osobnostmi odtud pocházejícími či v dané oblasti působícími.